01 Kijk en luister

01 Kijk en Luister

Houdt pen en papier in de aanslag! Kun jij na de uitleg antwoord geven op de vragen die gesteld worden?